Vårens program 2020

Bingo

Obs !

Bingon torsdag 20 oktober är flyttad 

till torsdag 13 oktober kl. 19.00

torsdag 24 november kl. 19.00

torsdag 8 december kl. 19.00

Medlemsavgiften eller andra gåvor

betalas till  Bg 5478-3303