Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Börje Andersson

Kassör: Anders Gördén


Ledamöter: Roland Halvarsson, Inger Svensson och Gunnel Andersson

Valberedning: Göran Andersson och Nina Johansson

Revisorer: Nina Johansson och Tommy Jansson