Styrelsen

Styrelsen

Ordförande / Stig Sandberg

Kassör / Anders Gördén

Sekreterare / Gunnel Anderssson 

Ledamöter / Roland Halvarsson

                    Inger Svensson                           

Suppleanter / Tomas Svensson 

                  Johanna Halvarsson